Kenniscentrum voor fietsbeleid

Uitvraagbrief nieuwe regionale fietsverbindingen voor woonwerkverkeer

drs. M.C.A. Blom ( DIRECTEUR REGIONALE BEREIKBAARHEID EN VEILIG TRANSPORT) , Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2009

In deze brief legt V&W uit hoe decentrale overheden een beroep kunnen doen op de €15 miljoen euro, die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het verbeteren van regionale fietsverbindingen.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

In de Mobiliteitsaanpak heeft het kabinet €15 miljoen beschikbaar gesteld om het verbeteren van regionale fietsverbindingen voor het woon-werkverkeer te stimu-leren . Het stimuleren van regionale fietsverbindingen vormt ook een belangrijk onderdeel van de rijksinzet op het stimuleren van het fietsgebruik die de staats-secretaris van Verkeer en Waterstaat op 29 augustus j.l. aan de Tweede Kamer gepresenteerd heeft.
Met deze brief wil ik u informeren over de uitvraag voor regionale fiets-routes voor het woon-werkverkeer die ik dit najaar wil starten. Dit doe ik uiteraard in overleg en samenwerking met de decentrale overheden. In deze brief kunt u lezen aan welke werkwijze ik denk.

Doelstelling uitvraag
Met deze uitvraag wil het ministerie de bereikbaarheid van woon-werkrelaties vergroten door de verbetering van regionale fietsverbindingen te stimuleren. De uitvraag is mede bedoeld als vervolg op het project ‘Fiets filevrij’, waarbinnen inmiddels vijf routes zijn opgewaardeerd tot snelle fietsverbindingen. Met deze uitvraag verwacht ik 10 tot 15 nieuwe routes te kunnen stimuleren.

Het accent ligt daarbij op het verbeteren van bestaande routes: het verhogen van kwaliteit en imago. Het gaat in principe om woon-werktrajecten tussen 7,5 en 15 km, hoewel kortere of langere routes ook mogelijk zijn. Het onder de aandacht brengen van de route bij de forensen en de bedrijven waar zij werken is een es-sentieel onderdeel van het project. Het streven is een substitutie van auto naar fiets van circa 5% te bereiken in het woon-werkverkeer op de betreffende route.

Werkwijze en planning
Decentrale overheden zijn primair aan zet om te investeren in fietsinfrastructuur. Het ministerie wil hierbij een faciliterende rol spelen. Deze rol bestaat enerzijds uit het verstrekken van een financiële bijdrage en anderzijds uit medewerking (via de Fietsersbond) bij de opstartfase van regio’s die een kansrijke route willen aan-pakken en verbeteren.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: