Kenniscentrum voor fietsbeleid

Tweemaal groen kan bijna overal

Ron Hendriks , Fietsverkeer 24
2010

Fietsers die klagen regelmatig over lange wachttijden bij verkeerslichten. Of ze rijden dan maar door rood. Oplossingen zijn al lang bekend. Maar het komt er vaak niet van. 
Het gaat er vooral om de fietser onder de aandacht te krijgen van de verkeersregeldeskundigen. Die zien voldoende mogelijkheden om de fietser 'meer groen' te geven.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Tweemaal groen in de regeling ligt volgens verkeersregelspecialist Bo Boormans van DTV Consultants het meest voor de hand om de wachttijden voor fietsers te
bekorten. ‘Tweemaal groen is op vrijwel alle kruispunten te realiseren. En als het in de spits misschien toch tot problemen leidt, schakel je de dubbele groenfase in die perioden desnoods uit. Ik denk dat de wachttijd - in ieder geval buiten de spits - voor de fiets in vrijwel alle gevallen tot 60 procent is te bekorten.'

Andere tips voor een betere regeling:
1 Twee keer groen per cyclus invoeren (eventueel buiten de spits)
2 Standaard meeaanvraag met parallelle ov, auto- en voetgangersverkeer
3 Detectielussen op afstand
4 Rekening houden met linksafslaande fietsers door groen te koppelen
5 Rekening houden met rechtsafslaande fietsers door apart paadje of rechtsaf-bij-rood
6 Groene golf voor fietsers
7 Wachtstand roodregeling
8 Kortere cyclustijd
9 Wachtgroen (bij afwezigheid conficterend verkeer)
10 Alle fietsers tegelijk groen

 

Artikel
Bo Boormans en Paul Bevers e.a , Verkeerskunde
2000
Nieuwe hard- en software leidde in Breda tot kortere wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten.
Artikel
Daniël de Haan, Theo Zeegers en Piet van der Linden , Verkeerskunde
2003
Praktijkvoorbeelden laten zien dat veel kan worden gedaan om het oponthoud voor fietsers bij verkeerslichten te verminderen, zonder de doorstroming van het autoverkeer aan te tasten.
Notitie
Peter Kroeze (Ligtermoet & Partners) , CROW
2006
De Ontwerpwijzer Fietsverkeer (CROW-publicatie 230) is het standaardwerk voor ontwerpers en beleidsmakers. Deze index helpt bij het vinden van de gewenste informatie. Let op: de Ontwerpwijzer Fietsverkeer is in 2016 geactualiseerd. 
Artikel
Erik Jongenotter, Martijn Akkerman , Fietsberaad
2003
Erik Jongenotter van Witteveen+Bos, het bureau dat een verkennende studie van het Fietsberaad naar de fietsvriendelijkheid van verkeersregelingen uitvoerde, presenteerde tijdens de bijeenkomst de belangrijkste conclusies.
Artikel
Ton van Grinsven, Erik van Holten , Fietsberaad
2003
Ton van Grinsven van de gemeente Delft en Erik van Holten van de gemeente Tilburg hielden inleidingen over het beleid en de praktijk van verkeersregelingen in hun gemeente.
Notitie
Peter Kroeze (Ligtermoet & Partners) , CROW
2006
The Bicycle Traffic Design Indicator (CROW publication 230) is the standard reference for designers and policy makers. This index helps them find the required information.
Artikel
Daniël de Haan, Theo Zeegers en Piet van der Linden , Verkeerskunde
2003
Real-life examples demonstrate much can be done to decrease waiting times for cyclists at traffic lights, without affecting the flow of cars.
Nieuws
2009
Bij koud en regenachtig weer krijgen fietsers op diverse plekken in Brabant langer groen licht. De provincie heeft hiermee geëxperimenteerd in Grave en heeft besloten de positieve resultaten in praktijk te brengen.
Nieuws
2009
When it is cold and rainy cyclists will be favoured with longer green lights in several locations in Brabant. Provincial authorities have decided to implement the positive results of an experiment in Grave.
Nieuws
2010
Een dubbele realisatie voor fietsers in de verkeersregeling heeft een negatief effect op de emissies en luchtkwaliteit op een kruispunt. Maar de toename van de verkeersbijdrage op de concentratie is gering en leidt meestal niet tot extra luchtkwaliteitsknelpunten.
Nieuws
2010
A double provision for cyclists at traffic lights does have a negative impact on emissions and air quality at intersections. The increased contribution by traffic to these concentrations is however small and usually does not cause additional air quality problems.
Bestand
Theo Zeegers, Fietsersbond
2011
Deze notitie inventariseert de trends in oponthoud voor fietsers binnen de bebouwde kom en achterliggende oorzaken.
Jan van der Horst (Fietsersbond)
02-03-2010 @ 11:02

Jammer van de opmerking dat de dubbele cyclus in de spits misschien/soms maar even niet hoeft. Juist in de spits is de behoefte aan korte wachttijden voor fietsers het grootst: denk aan de overlopende opstelvakken en aan het halen van de trein.

Dick Mastbergen (Fietsersbond)
12-03-2010 @ 09:31

De belangrijkste tip ontbreekt echter, namelijk het verwijderen van de 90% onnodige stoplichten voor fietsers.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: