Kenniscentrum voor fietsbeleid

Streven naar veiliger verkeersgedrag

Cees Wildervanck , Fietsverkeer
2004

Uitgebreid artikel over de verhouding tussen engineering, education en enforcement.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Nog geen 10% van de verkeersongevallen wordt (mede) veroorzaakt door het voertuig, een kleine 30% door de omgeving en 95% vooral door menselijke onvolkomenheden. Er zijn nog altijd misverstanden over de implicaties hiervan. De beïnvloeding van het gedrag van verkeersdeelnemers geeft vaak aanleiding tot hooglopende discussies. Dat is prima, tenzij het komt omdat de discussianten langs elkaar heen praten en het over verschillende zaken hebben. Vandaar een poging om een aantal van die misverstanden uit de weg te ruimen. En vervolgens de discussie over het gebruik van de drie E’s - Engineering, Education en Enforcement - verder aan te wakkeren.

Samenvatting:
• Engineering is ook een vorm van beïnvloeding van het verkeersgedrag, naast Education en Enforcement. Er is zelfs een grote en belangrijke range van gedrag (snelheidsgedrag, gedrag bij voorrangsregelingen, het uit elkaars vaarwater houden van auto’s, voetgangers en fietsers), die verreweg het best met infrastructurele maatregelen kan worden beïnvloed/bewerkstelligd.
• Vooral in de voorwaardescheppende sfeer ligt de wenselijkheid van verkeerseducatie: het bijbrengen van basiskennis, vaardigheden en houding, plus het ‘permanent’ onderhouden daarvan.
• Tussenin ligt een groot gebied van potentieel wangedrag dat te lijf moet worden gegaan met een combinatie van infrastructuur, educatie en handhaving. Het is zaak bedacht te zijn op ‘vluchten’ van overheden uit de infrastructurele aanpak richting Education, niet omdat die effectiever zou zijn, maar omdat die minder kost en soms beter oogt.

Artikel
Ipe Veling , Fietsverkeer
2003
Ipe Veling van Traffic Test geeft systematisch de mogelijkheden en onmogelijkheden van gedragsbeïvloeding aan - en natuurlijk wat het begrip eigenlijk betekent.
Artikel
2003
Zeven principes van gedragsbeïnvloeding, zeven gedragsprocessen waarmee rekening moet worden gehouden - afkomstig van Wildervanck & Tertoolen.
Beleidsnota
1998
Automobilisten geven zelf aan dat voor een groot deel van hun autoritten de fiets kan worden gebruikt, blijkt uit onderzoek.
Chris Scurbecq (OCMW)
09-10-2016 @ 01:13

Nog steeds m.i. een der beste analyses rond veilig verkeersgedrag. Zeer toegankelijk én mede daardoor dé basishandvaten voor een beleid c.q. implementatie.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: