Kenniscentrum voor fietsbeleid

Stand van zaken kennisbank op fietsberaad.nl

Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fietsberaad
2017

Deze notitie geeft een beeld van de inhoud en het gebruik van de kennisbank op www.fietsberaad.nl. Directe aanleiding is de actualisatie van het onderdeel "Onze selectie".

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

1             Inleiding

Een belangrijke taak van CROW-Fietsberaad is het borgen en verspreiden van kennis over allerlei aspecten van het fietsbeleid. De digitale kennisbank op www.fietsberaad.nl speelt daarin een centrale rol. In deze notitie maken we de stand van zaken op per januari 2017. Directe aanleiding is de actualisatie van “onze selectie” uit onze kennisbank.

2             Overzicht van de kennisitems

In januari 2017 telde de kennisbank ongeveer 5.000 kennisitems. Bijna de helft betreft nieuwsberichten, die ook in de maandelijkse nieuwsbrieven zijn gepubliceerd. Ook ‘bestanden’ zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van de inhoud van de kennisbank. Het gaat daarbij om allerlei soorten bestanden, zoals onderzoeksrapporten, beleidsplannen, presentaties en filmpjes. Een beperkt aantal kennisitems betreft ontwerpvoorbeelden, teksten, nieuwsberichten ‘Tour de Force’ en links naar andere websites.

Het Fietsberaad is rond 2003 gestart met het opbouwen van een voorloper van de huidige kennisbank. Het aantal documenten uit de periode tot 2002 is beperkt, onder andere omdat weinig documenten in digitale vorm beschikbaar zijn. De oudste kennisitems zijn uit 1984. Het betreft een onderzoek naar hellingen van ir. A.J.M. van Laarhoven en een onderzoek naar fietsstroken in Enschede door Bureau Goudappel Coffeng.

In 2005 is Fietsberaad gestart met de maandelijkse nieuwsbrieven, die een goed beeld geven van de ontwikkelingen op fietsgebied in Nederland en daarbuiten. De nieuwberichten zorgen voor een vrij constante aanwas van het aantal kennisitems.

De gestage groei heeft in de loop der jaren geresulteerd in de huidige uitgebreide kennisbank, met een grote variatie aan kennisitems.

3             Het gebruik van de kennisbank

De website van CROW-Fietsberaad registreert het aantal views per kennisitem. Dit geeft aan aardig beeld van de mate waarin kennisitems bekeken worden, maar is niet volledig. Met name deeplinks naar documenten worden niet geregistreerd. Het betreft onder andere bestanden die rechtstreeks via Google worden gevonden. In werkelijkheid zal het aantal views van met name ‘bestanden’

In het totaal zijn de items uit de kennisbank ruim 14 miljoen keer bekeken. Het gemiddelde aantal views per kennisitem is bijna 2.900 keer. Voor Ontwerpvoorbeelden ligt het aantal views aanzienlijk hoger dan gemiddeld. Dit kan wellicht (deels) verklaard worden door het feit dat de ontwerpvoorbeelden uit de voorbeeldenbank al wat langer in de kennisbank staan. Het tegenovergestelde geldt voor de Tour-de-Force nieuwsberichten, die slechts kort in de kennisbank staan.

1 Samenwerkingsnotitie Nationale Onderzoeksagenda Fiets (NOaF)

2 Keuzeschema sanering paaltjes op fietspaden,Fietsberaad   

3 Cycling in the Netherlands, Fietsberaad          

4 Aanbevelingen fiets en kantstroken,CROW-Fietsberaad

5 Cijfers over fietsgebruik per gemeente, Fietsberaad

6 Fietsberaadpublicatie 24 Feiten over de elektrische fiets, Fietsberaad

7 Discussienotitie fietsstroken, CROW-Fietsberaad en Ligtermoet & Partners

8 Overestimation of the effectiveness of the bicycle helmet by the use of odds ratios, Theo Zeeg

9 Fietshellingen in Nederland, Goudappel Coffeng

10 Fietsberaad publicatie 7 Langdurig en integraal het fietsbeleid van Groningen en andere Europese fietssteden, CROW-Fietsberaad en Ligtermoet & PartnersTabel

2. Top 10 meest bekeken bestanden kennisbank Fietsberaad.nl (obv aantal views/jaar) 

Tabel 2 geeft een overzicht van de meest bekeken bestanden uit de kennisbank op basis van het aantal views per jaar. De lijst wordt gedomineerd door ‘eigen’ publicaties van CROW-Fietsberaad. Daar kunnen verschillende conclusies uit getrokken worden. Positief gesteld: de publicaties van CROW-Fietsberaad sluiten goed aan bij de behoefte van de gebruikers. Wat kritischer: CROW-Fietsberaad weet vooral de eigen publicaties goed onder de aandacht te brengen. Beide conclusies zijn  waarschijnlijk waar.

 

1 Fietsberaad pleit voor maximumsnelheid op het fietspad

2 Fietsende klant besteedt meer

3 De speed-pedelec is een bromfiets, zonder uitzondering

4 Cyclists live half a year longer

5 Junction node network used by 13% of cyclists

6 Smalle fietsstroken kunnen eigenlijk niet meer

7 Zürich will test bicycle-friendly tram rails

8 Higher income brackets cycle as well in Amsterdam

9 Vragen rond de fietsstraat

10 Royal HaskoningDHV sets up a bicycle policy for Beijng

Tabel 3. Top 10 meest bekeken nieuwsberichten Fietsberaad.nl (obv aantal views/jaar)

In tabel 3 staat de top 10 van meest bekeken nieuwsberichten. Opvallend is dat de helft Engelstalige nieuwsberichten betreft, voornamelijk uit de periode dat het Fietsberaad nog een Engelstalige nieuwsbrief uitgaf. Inmiddels is de internationale kennisuitwisseling overgedragen aan The Dutch Cycling Embassy.

Qua inhoud zijn de berichten uit de Top 10 redelijk gevarieerd. Infrastructuur, economie, wet- en regelgeving en beleid.

4             Onze selectie

Een sterk punt van de kennisbank is het grote aantal kennisitems over uiteenlopende onderwerpen. Tegelijkertijd bestaat het gevaar dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Voor gebruikers die met enkele kliks de belangrijkste kennisitems over een bepaald aspect van het fietsbeleid willen zien, hebben we  ‘Onze Selectie’ gemaakt.

‘Onze Selectie’ geeft voor 72 onderwerpen verdeeld over 11 categorieën de belangrijkste kennisitems. Tabel 4 geeft een overzicht van de categorieën en onderwerpen. We hebben ‘Onze Selectie’ voor het laatst bijgewerkt in januari 2017.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: