Kenniscentrum voor fietsbeleid

Ruimte voor de fietsklem in Utrecht

Jan van Embden en Jan van der Horst , Fietsersbond
2006

Het tekort aan fietsklemmen op de openbare weg rond het Centraal Station is een van de klemmendste verkeersproblemen in Utrecht en het werkt sterk negatief op het gebruik van de fiets van en naar de trein en ook op het gebruik van de trein. Deze notitie is bedoeld om een aanzet gegeven voor een duurzame oplossing.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Samenvatting

Ruw geschat denkt de Fietsersbond dat er tot ruwweg maximaal 15.000 fietsparkeerplaatsen bijgeplaatst kunnen worden. De meest voor de hand liggende oplossing is autoparkeerplaatsen in te wisselen voor fietsparkeerplaatsen, want daarmede is de sociale veiligheid redelijk gewaarborgd. Op de terreinen langs de Mineurslaan
zal sociale veiligheid een probleem zijn en daarom zou toezicht noodzakelijk zijn
gecombineerd met een pasjesregeling. Toezicht op een relatief compacte
fietsenstalling aan de Mineurslaan is waarschijnlijk gemakkelijker te realiseren
dan op het onoverzichtelijke en uitgestrekte Stationsplein al zou het daar ook
wenselijk zijn. Bij voldoende fietsparkeeruimte is er veel minder geld nodig is
voor de publieksonvriendelijke “handhaving” en dan kan “toezicht houden”
wellicht budget-neutraal zijn. De terreinen aan de Mineurslaan laten een redelijk
compacte stalling toe. De toegang zou kunnen geschieden met b.v. pasjes en
elektronische sloten zoals dat ook gebruikelijk is bij NS-stations in andere
steden.
Voor een permanente oplossing zonder grote infrastructurele werken lijkt het
gebruik van de kantoorgebouwen boven perrons 5 en 7 zeer aantrekkelijk: de
fiets komt a.h.w. boven de trein te staan. Ook zullen de kosten niet extreem hoog
zijn: het kantoorpersoneel in de huidige gebouwen kan naar een andere locatie
en afhankelijk van hun functie iets of veel verder weg verhuizen.
Ook het gebruik van de perronoverkappingen is zeer aantrekkelijk: er wordt geen
extra ruimte onttrokken aan de dure grond bij het CS, er is geen sprake van
stadsontsiering en de fiets staat zo dicht mogelijk bij de trein. Wel zal het project
kostbaar zijn omdat infrastructurele wijzigingen nodig zijn aan het CS. Maar als
het concept “meegenomen” wordt in de planning van de nieuwe OV-Terminal zullen de kosten acceptabel zijn. Een bijkomend voordeel kan zijn dat een snelle ontruiming in geval van noodsituaties als brand- en terreuralarm veel beter gewaarborgd is. ROCOV Utrecht denkt dat in de huidige plannen van de OVTerminal de vluchtwegen erg krap bemeten zijn. Met extra in- en uitgangen voor de fiets is dit probleem opgelost.

Conclusie

De Fietsersbond is van mening dat het gebruik van de perronoverkappingen en de NS kantoorgebouwen een zeer groot deel van het Stationsgebied kan ontlasten van de huidige fietsparkeer(over)last en dat daarmee bovendien voldoende reserve capaciteit overblijft om aan de door de Fietsersbond gesignaleerde moeilijk te schatten “verborgen” behoefte te voldoen.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: