Kenniscentrum voor fietsbeleid

Presentatie over het Fietsforum Tiburg

Pieter van Bekkum (Fietsforum Tilburg)
2010

Presentatie van Pieter van Bekkum over het Fietsforum Tilburg. Gegeven tijdens de inspiratiesessies Fiets in de Versnelling op 10 november 2010.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Artikel
Otto van Boggelen en Linda Klein , Fietsverkeer
2005
Samenvatting van een onderzoek waarin via een soort Fietsbalans-benchmark is bezien op welke punten verbeteringen van fietsvoorzieningen goed mogelijk zijn in de 5 grote Brabantse steden.
Beleidsnota
2005
Tilburg fietst!, fietsplan 2005-2015, is een opvallend plan door de grote aandacht voor onderhoud (gegeven de compleetheid van het netwerk) en doelgroepgerichte promotie.
Beleidsnota
2006
Zo kan het ook: De Tilburgse gemeenteraad besloot bij de vaststelling van het fietsplan tot een hoger ambitieniveau (toename fietsgebuik). Daartoe werd een intensivering van het fietsplan uitgewerkt.
Beleidsnota
2006
There is another way: Tilburg municipal council decided to raise the bar when it adopted its bicycle plan (increase bicycle use). For this purpose, an intensification of the bicycle plan was developed.
Rapport
2005
Tilburg fietst!, bicycle plan 2005-2015, is remarkable for the large amount of attention paid to maintenance (considering the completeness of the network) and narrowly targeted promotion.
Campagne
Fietsberaad , Fietsberaad
2010
Voor de inwoners van Tilburg is de campagne Tilburg Gek op Fietsen opgezet om te laten zien dat fietsen een leuke en ontspannende bezigheid is.
Beleidsnota
Jeroen Kosters , Gemeente Tilburg
2008
De gemeente Tilburg streeft naar een intensiever fietsgebruik in de stad. Naast het bieden van kwalitatief hoogstaande fietsverbindingen is het op logische en veilige locaties kunnen parkeren en stallen van de fiets belangrijk bij het bevorderen van het fietsgebruik.
Beleidsnota
Jeroen Kosters , Gemeente Tilburg
2008
Tilburg local authorities strive for more intensive local bicycle use. In addition to providing qualitatively high-grade cycling connections a major factor for increasing bicycle use is being able to park bicycles at logical and safe locations.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: