Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwe Leidraad fietsparkeren

2011
plaatje

CROW presenteert de Leidraad fietsparkeren. Deze nieuwe leidraad behandelt zowel de beleidskant als de invulling van fietsparkeren in de praktijk. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan veelvoorkomende fietsparkeerproblemen, zoals hinderlijk geplaatste fietsen, fietswrakken en weesfietsen.

Deze publicatie gaat eerst in op het formuleren van een fietsparkeerbeleid. Er worden cijfers gegeven over fietsbezit, fietsgebruik en fietsdiefstal. Verder worden de vijf stappen van het beleid toegelicht. Deze stappen zijn beleidsvoorbereiding; beleidsambitie en beleidsdoelen; analyse en oplossingen; financiering, exploitatie en beheer en handhaving en monitoring.
Het beleid kan worden uitgewerkt in een fietsplan. Vervolgens gaat de publicatie in op de praktische invulling van het fietsparkeerbeleid. Hierbij is er aandacht voor de beoordeling van een bestaande situatie door
het uitvoeren van onderzoek naar de fietsparkeerdruk, al dan niet in combinatie met een onderzoek naar de fietsparkeerduur. Voor een nieuwe situatie kunnen de kencijfers in de leidraad worden gebruikt om de benodigde capaciteit van fietsparkeervoorzieningen te berekenen. Hierna komen de maten van de fiets en de (technische) gegevens van diverse fietsparkeervoorzieningen aan de orde. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen parkeren op straat, inpandig of in een fietskluis. Van de fietsparkeervoorzieningen zijn functie, toepassing, uitvoering en maatvoering uitgewerkt in een voorzieningenblad.Bij fietsparkeren is monitoring noodzakelijk en kan meteen vruchten afwerpen.
De fietsparkeervraag kan namelijk per plek of moment snel veranderen. Ook wordt ingegaan op het probleem van hinderlijk geplaatste fietsen, fietswrakken en weesfietsen. Handhaving speelt hierbij een belangrijke rol. Het reguleren moet worden afgewogen en eventueel gecombineerd met alternatieven.
De exploitatie en het beheer van stallingen komt eveneens aan de orde. Stallingen, en zeker bewaakte stallingen, zijn nauwelijks kostendekkend. Goed beheer is in belangrijke mate bepalend voor de kosten en het succes van een stalling.
Tot slot gaat de leidraad in op het fietsparkeren per gebiedstype. Aan de hand van een wegwijzer zijn de volgende gebieden uitgewerkt centrumgebieden; stationsgebieden; bus­, tram­ en metrohaltes; bestaande woongebieden; nieuwe woongebieden; werkgebieden; publieksvoorzieningen; en scholen. De nieuwe Leidraad - die publicatie 158 vervangt, kost €52,- en is te bestellen bij CROW.

Notitie
Fietsberaad
2010
Notitie met fietsparkeerkencijfers, waarmee bepaald kan worden hoeveel fietsparkeerplekken er nodig zijn bij een functie.
Notitie
Fietsberaad
2010
Facts and figures on bicycle parking, allowing a calculation how many bicycle parking spaces are necessary for specific functions

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: