Kenniscentrum voor fietsbeleid

Keuzeschema sanering palen op fietspaden

Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2014

Dit keuzeschema helpt wegbeheerders bij afwegingen over de plaatsing van palen op fietspaden. Daarnaast geeft de notitie aanbevelingen over een veilige vormgeving van een locatie met palen. Het keuzeschema is in december 2014 geheel vernieuwd op basis van uitgebreide praktijkevaluaties.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

U kunt de papieren versie van het keuzeschema hier bestellen.

In mei 2012  publiceerde CROW- Fietsberaad de eerste versie van dit keuzeschema, dat een tweeledig doel had. Ten eerste het saneren van zoveel mogelijk paaltjes op de Nederlandse fietspaden. Daarnaast bevorderen dat locaties met palen die echt noodzakelijk zijn, ook zo veilig mogelijk worden vormgegeven. Sindsdien heeft CROW-Fietsberaad in samenwerking met een groot aantal partijen de aanbevelingen voor een veilige vormgeving getoetst in de praktijk. De onderzoeksresultaten hebben we samengevat in CROW-Fietsberaad publicatie 27 ‘Evaluatie aanbevelingen palen op fietspaden.’ De conclusies van de onderzoeken hebben we tevens verwerkt in deze aangepaste versie van het keuzeschema.

Artikel
Ron Hendriks, Karin Broer , Fietsverkeer 35
2014
Fietspaaltjes zijn verantwoordelijk voor enkele honderden fietsongevallen per jaar, vaak met ernstige afloop. Daarom initieerde het Fietsberaad een aantal pilots en onderzoeken om tot een veiliger weginrichting te komen.  
Rapport
CROW-Fietsberaad
2014
In mei 2012  publiceerde CROW- Fietsberaad de eerste versie van het “Keuzeschema sanering van palen op fietspaden”, dat een tweeledig doel had. Sindsdien heeft CROW-Fietsberaad in samenwerking met een groot aantal partijen de aanbevelingen uit het keuzeschema getoetst in de praktijk. Deze publicatie geeft een uitgebreide samenvatting van alle onderzoeksresultaten.
Bestand
CROW-Fietsberaad
2014
Deze tool helpt wegbeheerders te bepalen welke vormgeving van een palenlocatie uit het 'keuzeschema sanering palen op fietspaden' het meest geschikt is voor een specifieke situatie.
Mike Pinckaers (ANWB)
24-05-2012 @ 14:16

Als jullie in de Goudse schouwburg zijn is er een locatie binnen handbereik (treinfietstunnel noothoven van goorstraat - hovenierskade) die fantastisch illustreert hoe het niet moet. Een rood-witte paal in het midden van het fietspad zonder voorafgaande lijnmarkering, zonder rand erom heen, zonder afdoende verlichting, waar geregeld fietsongevallen gebeuren met ernstig en minder ernstig schade. Ik heb de gemeente bijna drie jaar geleden gevraagd om deze situatie te verbeteren. Er is niets mee gebeurd sinds die tijd. Kleine schades (zoals de materiaalschade aan de fiets) worden vergoed door de gemeente, maar de paal wordt niet weggehaald.

De locatie ligt op 300 meter van de schouwburg.

H.G.M. van der Zanden (Fietsersbond Alphen aan den Rijn & regio)
24-05-2012 @ 17:48
Ik vind dit een erg goed voorstel. Hoop dat de gemeenten, provincies en hoogheemraadschappen na vaststelling hiervan al hun paaltjes erop gaan controleren en zo nodig wijzigen.
Jan Krijger (Fietsersbond)
24-05-2012 @ 20:03

We  zijn we al lange tijd met de gemeente in overleg over de vele hinderlijke obstakels (middengeleiders/paaltjes) op ons (unieke) fietspaden netwerk in Houten.

Hopelijk kan deze tool ons helpen  voor een plan van aanpak (en groter draagvlak) om te komen tot vermindering van die gevaarlijke obstakels.
 

Jan Krijger (Fietsersbond afd Houten)

24-05-2012

Laurent Theunissen (Laurent Theunissen fiets en ruimte)
25-05-2012 @ 10:30

Heel goed dat dit thema systematisch wordt geanalyseerd. De aanbevelingen kunnen aan betekenis winnen door ze niet te beperken tot alleen fietspaden, door rekening te houden met de functie van de verbinding en door nog meer in te spelen op de relatie met de omgeving. Dan kunnen ook aanbevelingen worden gegeven voor afsluitingen van straten of buurtdoorsteekjes. Ook lijkt het mij wenselijk om een onderscheid te maken tussen paaltjes op wegvakken, op kruispunten met voorrang voor de fietsroute en op kruispunten waar fietsers moeten afremmen of stoppen. Niet zo enthousiast ben ik over de algemene aanbeveling om paaltjes 12,5 meter van het kruispunt te situeren. Bij meer dan 5 meter wordt dat in het algemeen toch als niet meer bij het kruispunt horend ervaren? Dan heb je dus 2 conflictpunten ipv 1. Bij kruispunten waar fietsers voorrang moeten verlenen kan de keuze voor een locatie bij het kruispunt bijdragen aan een lage snelheid en dus rustiger en veiliger verkeersbeeld. Het niet toepassen van ribbelmarkeringen ed. heeft natuurlijk ook te maken met het ruimtebeslag en het drukke verkeerstechnische beeld dat zoiets oproept. Voor fietsverbindingen die geen fietssnelwegen zijn, zullen ook andere oplossingen moeten worden geadviseerd.  

H.G.M. van der Zanden (Fietsersbond Alphen aan den Rijn & regio)
25-05-2012 @ 10:56
Reactie op Laurent: Juist die 12,5 meter afstand vanaf de inrit van het voor autos afgesloten wegdeel biedt een groot voordeel, nl geen gehannes in het verkeer met paaltjes die in de bocht staan die je moet gaan nemen.
Ria Glas (Fietsersbond)
25-05-2012 @ 23:40

Mooi keuzeschema!
Ik ben alleen niet gelukkig met een versmalling van het fietspad. Als het fietspad smal ik, kan ik me voorstellen dat je eerst zoekt naar een plek waar het over een lengte van een aantal meters  breder kan worden, zodat er twee doorgangen van 1,6 meter ontstaan. Pas als dat echt niet lukt pas het fietspad versmallen. Het is al beroerd dat je op een smal pad niet naast elkaar kunt fietsen. Wachten op tegenliggers zou er nog bijkomen. Als de versmalling niet tijdig opvalt (voor de fietser of de achteropkomende brommer) rijdt je jezelf klem in zo'n versmalling. In Duitsland heb ik zo'n vermalling meegemaakt, dat was echt schrikken want je verwacht het helemaal niet.

 Het lijkt me dat je de kantopsluiting zelf wit markeert, je zet in zo'n toch al smalle doorsteek niet ook nog eens een thermoplastlijn op het wegdek. (wat is er fout aan wegenverf... Maar dat is een ander onderwerp. Op 1 cm dik thermoplast  in Houten ben ik bijna gevallen) Bij alle paaltjes, dus ook die aan de zijkant, is een ribbelreflexlijn wel nodig.

De paaltjes op afstand van de kruising zetten vind ik een prima plan. Kun je gewoon naast elkaar bljven fietsen in een bocht. Welke afstand het best is lijkt me een punt van onderzoek. Wanneer rijden fietsers na een bocht weer "rechtuit"?

Juist in situaties waar fietsers voorrang moeten verlenen zet je natuurlijk geen paal neer als een soort snelheidsremmer. Fietsers kijken naar de paal en letten er op terwijl ze hem ontwijken. Richting aangeven lukt op zo'n moment ook niet.Pas als je de paal gepasseerd bent richt je je aandacht weer op het verkeer. Fietsen worden instabiel bij lagere snelheden.

Als je wilt dat fietsers op verkeer letten heb je vooral obstakelvrije ruimte op een vlak en stroef wegdek nodig. Fietsers hoeven dan geen aandacht te besteden aan ontwijken van de infra en kúnnen op het verkeer letten, richting aangeven etc.

Jan Pielkenrood (Fietsersbond-Alkmaar)
28-05-2012 @ 09:53

Gemeente Langedijk heeft besloten om zoveel mogelijk van dit soort paaltjes weg te halen.

In Alkmaar hebben we veel te maken met bredere fietspaden waar 2 paaltjes in staan op een manier die de fietsers maximaal hindert. Vaak staat er maar 1, die andere is na het zoutstrooien nooit meer teruggeplaatst. Je kan er dus met een een auto van 2,5 meter breed door en dat gebeurt gelukkig vrijwel nergens. Maar als beide palen er staan is er ook vaak een mogelijkheid om het 4 meter brede trottoir te gebruiken. Heeft dus op deze manier echt geen nut. Veel van de roodwitte paaltjes zijn zo verbleekt dat ze roze-geel zijn en slecht opvallen.

Neerlegpaaltjes die boven de weg blijven liggen vind ik ook uiterst link en zouden niet meer toegpast moeten worden. Daar zijn goede alternatieven voor.

Onlangs trof ik het dat een motorfiets rond de 80km/h door 2 aansluitende fietstunneltjes raasde. Helaas was ik te laat voor een foto. Geen idee wat je tegen dergelijke malloten moet ondernemen. Wat dit jonge joch bezielde weet ik niet, maar je kunt er ouderen wel zo de stuipen mee op het lijf jagen dat ze een ongeluk krijgen.

Frans Verkade (Fietsersbond)
29-05-2012 @ 19:59

In Schiedam worden uit de losse pols en ondoordacht paaltjes geplaatst en in dezelfde week er ook weer uitgehaald omdat de auto's/karren e.d. van Gemeente-werken erdoor moeten en over de fietspaden rijden. Paaltjes worden dan ook niet meer terug geplaatst maar de overblijvende obstakels zijn "fietsgevaarlijk". Er is geen beleid t.a.v. paaltjes plaatsen, we doen maar wat.

 

Antony Fokker (ANWB Noord-Brabant)
29-05-2012 @ 22:20

Interessant schema om te testen op verschillende recreatieve en woon-werkverkeer routes! En dat kunnen we (als fietser!) zelf :-)

Marina Govaert de Groene (Fietsersbond)
29-05-2012 @ 22:48

deze mogelijkheden zijn prima, maar ik denk dat elke situatie apart bekeken moet worden, wat al in de tekst te lezen is, elke situatie is anders. Waarom doet men dit, kan er een paar keer op gecontroleerd worden en bij een handhaving lost het probleem van doorrijden door motorvoertuigen vanzelf op. Heb ook eens een probleem meegemaakt, maar dat heeft zichzelf opgelost. Dit was bij een brugoprit en dan kon men bovenaan gewoon de weg oprijden, vangrails beetje doortrekken. Het plaatsen van struikgewas, niet te hoog, zodat de fietser zich weer onveilig faat voelen, takjes maken krassen op de lak van een personenauto. In duitsland gezien, schuingeplaatste hekken, zodat de fietser er gewoon door kan rijden maar een motorvoertuig niet, was wel op een voormalige polderweg. Voor werkverkeer e.d. makkelijk open te zetten en weer te sluiten na de werkzaamheden. Was op de Rijnradroute, helaas geen foto. Met de nieuwe soorten fietsen waar je kinderen mee kan vervoeren worden toegangen te smal. Ook voor fietsers met karretjes en tassen zijn sommige doorgangen al erg nauw. Draaiende hekken e.d zijn taboe. Motoren en bromfietsen zijn lastiger te weren. Daarvoor zie je dan wel eens hekwerk waar je tussendoor moet manoeuvreren maar dat is met bagage of een baboe bakfiets of kidcar weer moet door te komen. Om Engeland moesten we zo onder een hek door, de fietsen konden er ook niet doorheen en dat op een LF route?

Bert Nieboer (particulier)
02-06-2012 @ 14:02

Als er al paaltjes zouden moeten komen dan beslist niet op korte afstand van het kruisingsvlak.

Laurent Theunissen is daar dan wel niet zo enthousiast over maar........

Ongeveer de helft van de bevolking is man en die zijn, heb ik vernomen, niet goed in staat tot "multitasking"

Die groep moet je dan ook niet vermoeien met het tegelijkertijd een bocht in zetten , naar het verkeer uitkijken en dan ook nog eens zien, dat je zonder kleerscheuren, langs een paaltje komt.

Dat paaltje moet er staan om een auto te blokkeren als dat op een andere manier niet kan en of dat nu 10 of 15 meter is dat zal me eigenlijk worst zijn. Maar beslist niet dicht op de kruising, waar de kans op botsing veel groter is.

Beter is te stellen of zo'n paaltje wel echt nodig is en wat er gebeurt als dat paaltje wegblijft?

Nou dan gaat er bijv. een keer per dag een auto door!

Is dat gevaarlijk? Meestal niet.

Waar maken we ons dan druk om? weg met die troep.

Er zou ook eens gehandhaafd kunnen worden, maar dat is blijkbaar een vies woord binnen de BV Nederland.

Nu kan elke planstoenarbeider van de gemeente maar paaltjes "zaaien", als ze in de aanbieding bij de Gamma zijn.

Er zou voor elk paaltje wat geplaatst wordt een apart verkeersbesluit genomen moeten worden.

De paaltjes waar nie,t alsnog, een apart besluit voor genomen wordt, moet binnen een jaar worden verwijderd.

Wedden dat we dan, binnen notime, van een heleboel troep verlost zijn en de veiligheid op de fietspaden met sprongen omhoog is gegaan?

Jan van der Werf (geen)
07-06-2012 @ 11:50

Er zijn 115 officiële verkeersborden. Het kan niet zo zijn dat er paaltjes midden op een fietspad worden neergezet, omdat automobilisten anders eventueel door zouden kunnen rijden.
Eén moment van onachtzaamheid kan het leven van een fietser geheel veranderen.
Na 56 jaar ben ik er dan ook in getuind. Een fietspad naast een voetbalveld, waar kinderen spelen en wat aandacht trekt had tot gevolg dat ik even niet voor mij keek.
Fiets total loss en ondergetekende kwam dit keer gelukkig met schrik vrij. Alleen om te voorkomen dat een automobilist eventueel niet op een bord zou reageren.
 


 

Marina Govaert de Groene (Fietsersbond)
19-07-2012 @ 12:00

beste Jan, had ik ook. Midden in een pad, naast dit pad stond een bank en brommers.

Ik borg een kaart op nadat we gekeken hadden hoe we bij de camping moesten komen, wel of niet over de brug, ik stap op en knal zo op een paaltje van een banddikte. Even niet opgelet, hoofdletsel (gelukkig alleen een snee die snel is genezen) maar de vakantie was over. Voorvork een neep in.

Otto de Wildt (VVN en VORRWS)
19-07-2012 @ 14:48

Het gaat hier om de veiligheid van de fietser. Als er eens en auto over rijdt? Nou en? Dat is niet gevaarlijk voor de fietser. Daarom paaltjes weg!!!!  De paaltjes worden ook vaak gebruikt om fouten in de infrastructuur te maskeren. Op veel plaatsen kan men eenvoudig om het paaltje heen rijden, als je dat wil. Paaltjes hebben dan helemaal geen zin. Waar  men echt niet zonder paaltje kan, is eer nu een paaltje met led-verlichting. Deze vallen tenminste op bij duisternis. 

Maar het streven bkijft: alle paaltjes weg!!!

Theo Zeegers (-)
19-07-2012 @ 14:55

@Laurent Theunissen

Probleem van paaltjes bij kruispunten is dat fietsers en naar kruisend verkeer moeten kijken en naar paaltjes. Dat kann iet tegelijk. Vandaar de poging om de paaltjes inderdaad van het kruispunt af te krijgen, zoals je zelf al terecht zegt.

De menselijke reactie(en-handel)tijd op onvoorziene gebeurtenissen is 1,5 seconde op zijn best. Bij een rijsnelheid van 18 km/h leg je dan 7,5 meter af. Voeg daarbij ruimte voor handelen (remmen of sturen) en een veiligheids buffer dan kom je tot 12,5 meter.

Dit is de achtergrond van het voorstel (weet ik, want ik zat er bij).

Het zijn natuurlijk geen beton gegoten getallen, maar duidelijk is wel dat 5 meter echt te weinig is.

 

Frans Verkade (Fietsersbond)
26-07-2012 @ 21:57

Wekelijks twee maal een grote tour  (racefiets) door Westland (ZH) ben ik de paaltjes gaan tellen die inmiddels verdwenen zijn maar waarvan de restanten, (stalen platen, putten, bobbels. vluchtheuvels, verkeersborden, hekjes en nog veel meer gemeentelijke fantasien zichbaar blijven en al op tellend kwam ik vandaag aan 31 restanten.

Als dit (weggegooid) geld gebruikt zou worden voor verbetering van b.v. fietspaden, wegdek, verkeerslichten afstemming etc. waren de diverse gemeenten echt met het activeren van "Neem de fiets" beter voor milieu beter voor jezelf............................ etc.bezig

Ria Glas (Fietsersbond)
08-08-2012 @ 23:01

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/844116

Paltje hindert ambulance. In De Meern is er al eens een dode gevallen doordat de harthulp te laat kwam. Alle kantoren etc in Nederland hebben een sleutelkluis in de gevel, waardoor de brandweer atijd met de sleutel een brandend pand in kan. Ik heb nog nooit gehoord dat er met zo'n sleutel is ingebroken, kennelijk werkt het goed.

Zou het erg lastig zijn om de overblijvende palen (diebijna per definitie doorgaande wegen afsluiten voor doorgaand verkeer!) op zo'n manier van een slot te voorzien dat hulpdiensten er wel door kunnen, omdat zij er de sleutel van hebben?

Gerard Boers
27-05-2014 @ 15:41

de door u gekozen benadering inzake de afsluiting van fietspaden door alleen het benoemen van de fietspaaltjes is nogal eenzijdig en niet innovatief.In essentie betreft het het afsluiten van de fiestpaden door oneigenlijk verkeersdeelnemers.Daar kunnen meerdere oplossingen voor aangedragen worden,in ieder geval meer dan alleen maar fietspaaltjes.Nog los van het feit dat vele fietspaaltjes niet voldoen aan de inrichtingskaders die door het CROW worden aangereikt.In ieder geval is ook niet duidelijk of de ongelukken  a.g.v. fietspaaltjes te wijten zijn aan de paaltjes dan wel de onvoldoende inrichting van de omgeving van de fietspaaltjes.Ik stel vast dat nagenoeg alle fietspaallokaties in de woonplaats van mij daar niet aan voldoen en bovendien ik ook dat in andere steden en dorpen constateer.Maak daarover eens een goed overzicht,want dan kan de lokale overheid op de onvolwaardigheid van de fietspadinrichting ook worden aangesproken. 

het zou op zijn minst wenselijk zijn om bij ieder ontwerp van nieuwe fietspaden een risico analyse  op te stellen dan wel te noemen v.w.b. te verwachten  oneigenlijk gebruik en dan daar vervolgens naar handelen resp. aangepast inrichten.Op bestaande fietspaden zou  een dergelijke analyse ook van toepassing kunnen zijn.

Kortom de door u gekozen benadering is echt tekort door de bocht.Pak het probleem meer fundamenteel aan.

Ook de fietsersbond heeft geen inzicht in het bewijs  dat bij het ontbreken van fietspaaltjes er geen ongelukken meer gebeuren,dan wel de ongelukken van een veel ergere mate kunnen zijn.

vr.gr.

 

G.Boers

 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: