Kenniscentrum voor fietsbeleid

Impressie ronde tafel bijeenkomst 'Fietsbeleid – een kans voor klimaatbeleid'

2009

Het Themateam Schone en Zuinige Mobiliteit organiseert deze bijeenkomst om fietsbeleid nadrukkelijker te agenderen als maatregel in het kader van klimaatbeleid, en daarbij inspiratie en kennis aan te bieden om de groei van het aandeel fiets verder te versnellen.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Inleiding

De bijeenkomst op 12 juni 2009 in Houten is geopend met een woordje van wethouder Wagenmans. “De fiets wordt te weinig benoemd als belangrijk element van het mobiliteitsnetwerk”. Ook bij de NS.

Het fietsgebruik ligt in Houten hoger dan elders, ook Houten-Vinex heeft een hoger aandeel fietsgebruik dan Leidsche Rijn. Juist voor de kortere afstanden, dit levert dus veel milieuwinst op. De vraag is hoe je mensen kunt verleiden tot fietsgebruik, ook als onderdeel van de keten, bijv. naar station of bushalte.

Tot slot

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is op verzoek van VROM een korte ‘Beleidsagenda Fiets’ opgesteld – een lijst van punten waarop het Rijk een ‘versnellende’ rol zou kunnen spelen in het agenderen van fietsbeleid en het vergroten van het aandeel fiets in de verplaatsingen (m.n.< 10 km). In het verslag is de korte 'Beleidsagenda Fiets' bijgevoegd.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: