Kenniscentrum voor fietsbeleid

Handboek Weesfietsenaanpak - Stappen naar een structurele handhaving op het fietsparkeren

Berenschot , NS, Ministerie van IenM
2012

Dit document vervangt het in 2009 verschenen Handboek Weesfietsen. Een Weesfietsenteam heeft in de periode 2009-2012 diverse gemeenten ondersteund bij het opzetten en implementeren van een structurele weesfietsenaanpak bij treinstations. De ervaringen die het Weesfietsenteam heeft opgedaan zijn gebundeld in dit document.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Klik hier om een papieren exemplaar te bestellen van deze publicatie

De NS en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna Ministerie van IenM) maken al enkele jaren werk van de weesfietsenaanpak bij gemeenten. In 2009 is het Handboek Weesfietsen gepubliceerd, dat beschrijft hoe een gemeente te werk kan gaan om het handhavingsbeleid voor weesfietsen praktisch vorm te geven. In de periode 2009-2012 heeft een team van Berenschot in opdracht van de NS en het Ministerie van IenM diverse gemeenten ondersteund bij het opzetten en implementeren van een structurele weesfietsenaanpak bij treinstations. De ervaringen die het Weesfietsenteam heeft opgedaan zijn gebundeld in dit document.

Dit document vervangt het in 2009 verschenen Handboek Weesfietsen. Deze tweede versie van het handboek heeft twee doelen:

  • Ten eerste geeft het praktische informatie per te zetten stap (tips, veel gestelde vragen, voorbeelden uit de praktijk), zodat gemeenten die aan de slag willen gebruik kunnen maken van de ervaringen van gemeenten die hen zijn voorgegaan.
  • Ten tweede laat het zien dat het opzetten en implementeren van een structurele weesfietsenaanpak wellicht complex lijkt, maar dat in feite niet is.

In het handboek staat de weesfietsenaanpak centraal, maar gaat in brede zin in op de handhaving op het fietsparkeren en geeft daarom ook informatie over de handhaving op fietswrakken, fout geparkeerde fietsen en gevaarlijk geparkeerde fietsen. De focus ligt daarbij sterk op handhaving in de stationsomgeving, maar de aanpak is eveneens toepasbaar in de binnenstad.

De opbouw van dit handboek is als volgt.
Hoofdstuk 2 schetst het beleidskader voor de weesfietsenaanpak en gaat in op het waarom van een weesfietsenaanpak en de reikwijdte van de handhaving op het fietsparkeren.
Hoofdstuk 3 beschrijft de stappen die gezet moeten worden om tot een structurele aanpak te komen.
In hoofdstuk 4 is aangegeven waar u terecht kunt voor eventuele vragen.
In de bijlagen zijn ten slotte hulpmiddelen, formats en detailinformatie opgenomen zoals:

  • Een checklist waarmee u kunt bepalen wat er in uw gemeente nog geregeld moet worden om tot invoering van een handhavingsaanpak te komen (Bijlage 1).
  • Een format voor de opzet van het projectplan (Bijlage 2).
  • Een format voor een beleidsplan (Bijlage 3).
  • Een format voor en gedetailleerd inzicht in handhavingsprocedure (Bijlage 4).
  • Een format voor een communicatieplan en –kalender (Bijlage 5).
  • De opzet van een kostenraming voor de handhavingskosten (Bijlage 6).

Om de bijlagen makkelijk te kunnen gebruiken zijn deze ook beschikbaar in Word-formaat en Excel-formaat.

-> Open bijlage 2 t/m 5
-> Open bijlage 6

Rapport
DHV , Ministerie van Verkeer en Waterstaat en NS
2009
Dit handboek biedt tal van praktische handvatten om het verwijderen van weesfietsen structureel vorm te geven. LET OP: in 2012 is er een nieuw handboek Weesfietsen verschenen.
Rapport
DHV , Ministerie van Verkeer en Waterstaat en NS
2009
Abandoned bicycles are bicycles parked in public spaces without having been used for a long time. The structural removal of these bicycles occurs in increasingly large numbers of towns and provides major advantages for the attractiveness of public space. This handbook provides numerous practical tools to structurally organise the removal of abandoned bicycles.
Bestand
Berenschot , NS, Minsiterie van IenM
2012
Het handboek weesfietsenaanpak eindigt met enkele hulpmiddelen, formats en detailinformatie waarmee gemeenten aan de slag kunnen. Dit bestand bevat deze bijlagen in Word-formaat.
Bestand
Berenschot , NS, Ministerie van IenM
2012
Het handboek weesfietsenaanpak eindigt met enkele hulpmiddelen, formats en detailinformatie waarmee gemeenten aan de slag kunnen. Dit bestand bevat bijlage 6, de opzet van een kostenraming voor de handhavingskosten, in Excel-format
Rapport
Annelien Meerts (UU), Dick Ettema (UU) en Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2012
In opdracht van het kenniscentrum Fietsberaad en gefinancierd door de Nederlandse Spoorwegen heeft het Urban and Regional Research centre Utrecht (URU) van Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de herkomst van weesfietsen.
William Nederpelt (Fietsersbond / ECF / EuroVelo)
11-10-2012 @ 16:26

Uit het handboek (pag 20) blijkt dat de politie nog gevonden voorwerpen beheert en dat een fietsdepot mogelijk kan worden gekoppeld aan de afdeling Verloren en / of gevonden voorwerpen van de politie. Dit is als sinds 1 juli 2012 niet meer mogelijk. Voor informatie hierover zie de link

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: