Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsparkeren bij het Centraal Station te Utrecht en bij de toekomstige OV-terminal

Jan van Embden, Constant Coolsma, Arjen Zijlstra, Jan van der Horst, Marianne Bakker en Nicole Kattepoel. , Fietsersbond
2006

Het moeilijk stallen van de fiets bij het Centraal Station in Utrecht is de grootste hindernis om als fietser de trein, tram of bus te nemen. Met de bouw van de nieuwe OV-terminal ligt er een goede kans om het tekort aan stalplaatsen definitief op te lossen.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Conclusie

Als de cijfers kloppen die de Fietsersbond heeft gekregen van POS en ProRail dan zal het huidige tekort van 6.800 fietsparkeerplekken oplopen tot tenminste 13.500 in 2020, ook al wordt voorzien in de bouw van een grote overdekte fietsenstalling voor ruim 10.000 fietsen. Dit tekort wordt veroorzaakt door de onderschatting van het werkelijke aantal geparkeerde fietsen rondom Utrecht CS. De stadsplanners hebben waarschijnlijk de benodigde capaciteit aan fietsstalplaatsen gemeten aan de hand van de huidige capaciteit aan bewaakte en onbewaakte stallingen zonder rekening te houden met de massale aantallen fietsen die buiten het huidige parkeermeubilair te vinden zijn.

Aanbeveling

De Fietsersbond dringt er met klem op aan om de huidige planning aan capaciteit drastisch te herzien om te vermijden dat in de toekomst nog meer chaos en onvrede ontstaat dan nu al het geval is.

Rapport
Jan van Embden, Constant Coolsma, Arjen Zijlstra, Jan van der Horst, Marianne Bakker en Nicole Kattepoel. , Fietsersbond
2006
Het moeilijk stallen van de fiets bij het Centraal Station in Utrecht is de grootste hindernis om als fietser de trein, tram of bus te nemen. Met de bouw van de nieuwe OV-terminal ligt er een goede kans om het tekort aan stalplaatsen definitief op te lossen.
Nieuws
2010
Op het grootste OV-knooppunt van Nederland moeten de komende jaren ruim 22.000 fietsparkeerplaatsen worden gerealiseerd, vindt het college van B en W van Utrecht.
Nieuws
2011
Rond het nieuwe Utrecht Centraal wordt voorzichtig begonnen met het invoeren van betaald parkeren voor de fiets. 
Dossier
Prorail, Gemeente Utrecht en NS
2012
De gemeente Utrecht, NS en ProRail kiezen ervoor om, in de vorm van een pilot, geleidelijk een vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig fietsparkeersysteem rond de OV-Terminal Utrecht Centraal in te voeren, beginnend aan de Westzijde van het station (Jaarbeurszijde). Dit document biedt de informatie die nodig is voor het nemen van een besluit over de manier waarop invulling wordt gegeven aan deze 2 jaar durende pilot.
Rapport
Berenschot
2011
Voor station Utrecht Centraal worden de komende jaren ruim 22.000 OV-gerelateerde inpandige fietsparkeerplaatsen gerealiseerd, verdeeld over vijf locaties. Met de aanleg en de exploitatie van de 22.000 fietsenstallingsplaatsen zijn aanzienlijke kosten gemoeid, waar tot voor kort nog geen volledig inzicht in was, maar waarvan al wel duidelijk was dat daar onvoldoende dekking tegenover stond1. Daarnaast is de huidige taak- en verantwoordelijkheidsverdeling versnipperd. Het college van de gemeente Utrecht heeft daartoe op 2 november 2010 de opdracht gegeven voor: Het opstellen van een integrale business case voor het fietsparkeren die compleet inzicht geeft in investeringskosten, exploitatiekosten en opbrengsten. Het tot stand komen van één fietsparkeerorganisatie die verantwoordelijk wordt voor aanleg, onderhoud, schoonmaak, bewaking, toezicht, handhaving én exploitatie van de 22.000 fietsenstallingsplaatsen voor de OV-Terminal Utrecht.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: